مرکز آموزش میهن وب هاست

مرکز آموزش میهن وب هاست

آموزش استفاده از ابزار MultiPHP INI Editor در cPanel

پرینت این مقاله پرینت این مقاله

MultiPHP INI Editor به شما اجازه می دهد تا تغییراتی را در پیکربندی تنظیمات PHP انجام دهید. برای ویرایش مقادیری مانند max_execution_time یا memory_limit در سی پنل به ابزاری تحت عنوان Multiphp INI Editor نیاز دارید.

مطابق با تصویر زیر وارد cPanel شوید و در بخش "Software" روی "MultiPHP INI Editor" کلیک نمایید.

آموزش استفاده از ابزار MultiPHP INI Editor در cPanel

تصویر(1)

در ادامه توضیحاتی در خصوص تنظیمات MultiPHP INI Editor در سی پنل ارائه می شود.

مطابق با تصویر زیر، از قسمت "Configure PHP INI basic settings" و بخش "Select a location"، دامین یا ساب دامنه ای که قصد دارید تنظیمات PHP را برای آن انجام دهید، انتخاب کنید.

ابزار MultiPHP INI Editor در cPanel

تصویر(2)

بعد از انتخاب دامنه یا ساب دامنه موردنظر، آیتم های مربوط به آنها، که در تصویر زیر مشاهده می کنید، نمایش داده می شوند. توضیح هر یک از آیتم های این بخش، در ادامه درج شده است:

آموزش استفاده از ابزار MultiPHP INI Editor در هاست

تصویر(3)

- allow_url_fopen: این گزینه دسترسی به URL-aware fopen wrappers را فعال/غیرفعال می کند.

- allow_url_include: این گزینه استفاده URL-aware fopen wrappers را از دستور های زیر فعال/غیرفعال می کند.

  • include()

  •  include_once()

  •  require()

  •  require_once()

- display_errors: با استفاده از این گزینه می توانید نمایش خطا در سایت را فعال/غیرفعال کنید.

- enable_dl: اگر این گزینه را روی Enabled تنظیم کنید، خطرات امنیتی برای هاست شما به وجود می آورد. توصیه می شود Disabled را انتخاب کنید مگر اینکه کاملاً به dlfunction نیاز داشته باشید.

- file_uploads: این گزینه تعیین می کند که آیا اسکریپت های PHP می توانند فایل های HTTP را آپلود کنند یا نمی توانند چنین کاری انجام دهند.

- max_execution_time: این گزینه حداکثر مدت زمانی (ثانیه) که سرور شما اجازه اجرای یک اسکریپت را دارد، نشان می دهد.

- max_input_time: این مورد حداکثر مقدار زمان داده شده (ثانیه) به اسکریپت برای تجزیه داده های ورودی را نشان می دهد.

- max_input_vars: این گزینه حداکثر تعداد متغیرهای ورودی در هر درخواست که برای پیشگیری از حملات DoS کاربرد دارد را بیان می دارد.

- memory_limit: حداکثر مقدار حافظه ای که به اسکریپت شما اختصاص داده می شود را می توانید از این قسمت تعیین کنید. (برای مثال 280M یعنی 280 مگابایت)

- post_max_size: این بخش حداکثر اندازه داده های ارسال شده (آپلود فایل) را نشان می دهد.

- session.gc_maxlifetime: این مورد حداکثر مدت زمانی که فایل به عنوان "زباله" نشان داده می شود تا زمان پاک شدن کامل آن را نشان می دهد.

- session.save_path: این گزینه، Argument که برای Handler ارسال می شود را تعریف می کند.

- upload_max_filesize: این بخش حداکثر اندازه پرونده بارگذاری شده را نشان می دهد.

- zlib.output_compression: با فعال کردن این گزینه صفحه ها فشرده می شوند و مرورگر یک سرتیتر با عنوان“Accept-Encoding: gzip” یا “deflate” نشان میدهد.

در نهایت جهت اعمال تغییرات، روی گزینه "Apply" در انتهای صفحه کلیک نمایید.

5/5 از 18 رای