شماره حساب میهن وب هاست

شماره حساب ها

دسترسی سریع جهت سهولت واریز

دسترسی سریع به شماره حساب ها شماره حساب ها

شماره حساب های میهن وب هاست


لطفاً مبلغ مورد نظر را به حساب یا کارت زیر واریز کنید و پس از واریز در صفحه ثبت فیش ، اطلاعات واریز را برای ما ارسال کنید. حساب زیر به نام شرکت ارتباطات نت میهن می باشد.


ثبت فیش در میهن وب هاست
نام بانک شماره حساب شماره شبا شماره کارت
بانک پارسیان

بانک پارسیان

شماره حساب

47000989093604

شماره شبا

IR880540201147000989093604

شماره کارت

6221061239660915

ارسال به شماره همراه

ارسال به شماره همراه دریافت اطلاعات حساب