جستجوی ساده دامنه


توجه
- دامنه های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.
- دامنه های رزرو شده مانند web.co - web.net و ... قابل ثبت نیستند.
- امکان ثبت دامنه های فارسی وجود ندارد

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و روی دکمه 'جستجو کن' کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین قابل ثبت است یا خیر.

www.


ir com net org biz
info co me club mobi
cc tv center zone company
city click vip download   

قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 170,000 تومان - - 170,000 تومان 170,000 تومان
net 1 235,000 تومان - - 235,000 تومان 235,000 تومان
org 1 214,000 تومان - - 214,000 تومان 214,000 تومان
biz 1 269,000 تومان - - 269,000 تومان 269,000 تومان
info 1 252,000 تومان promotion-info64 79,000 تومان 252,000 تومان 252,000 تومان
co 1 536,000 تومان - - 536,000 تومان 536,000 تومان
me 1 397,000 تومان promotion-me62 171,000 تومان 397,000 تومان 397,000 تومان
club 1 216,000 تومان - - 216,000 تومان 216,000 تومان
mobi 1 317,000 تومان promotion-mobi64 91,000 تومان 317,000 تومان 317,000 تومان
cc 1 516,000 تومان - - 516,000 تومان 516,000 تومان
tv 1 595,000 تومان - - 595,000 تومان 595,000 تومان
center 1 310,000 تومان promotion-center64 99,000 تومان 310,000 تومان 310,000 تومان
zone 1 468,000 تومان promotion-zone64 199,000 تومان 468,000 تومان 468,000 تومان
company 1 310,000 تومان promotion-company54 199,000 تومان 310,000 تومان 310,000 تومان
city 1 310,000 تومان promotion-city61 199,000 تومان 310,000 تومان 310,000 تومان
click 1 179,000 تومان - - 179,000 تومان 179,000 تومان
vip 1 270,000 تومان - - 270,000 تومان 270,000 تومان
download 1 456,000 تومان promotion-download46 80,000 تومان 456,000 تومان 456,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 26 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
کانالهای ما