جستجوی ساده دامنه


توجه
- دامنه های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.
- دامنه های رزرو شده مانند web.co - web.net و ... قابل ثبت نیستند.
- امکان ثبت دامنه های فارسی وجود ندارد

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و روی دکمه 'جستجو کن' کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین قابل ثبت است یا خیر.

www.


ir com net org biz
info co me club mobi
cc tv center zone company
city click vip download   

قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 281,000 تومان - - 281,000 تومان 281,000 تومان
net 1 387,000 تومان - - 387,000 تومان 387,000 تومان
org 1 353,000 تومان - - 353,000 تومان 353,000 تومان
biz 1 442,000 تومان - - 442,000 تومان 442,000 تومان
info 1 415,000 تومان - - 415,000 تومان 415,000 تومان
co 1 882,000 تومان - - 882,000 تومان 882,000 تومان
me 1 653,000 تومان - - 653,000 تومان 653,000 تومان
club 1 356,000 تومان - - 356,000 تومان 356,000 تومان
mobi 1 522,000 تومان - - 522,000 تومان 522,000 تومان
cc 1 849,000 تومان - - 849,000 تومان 849,000 تومان
tv 1 979,000 تومان - - 979,000 تومان 979,000 تومان
center 1 509,000 تومان - - 509,000 تومان 509,000 تومان
zone 1 770,000 تومان - - 770,000 تومان 770,000 تومان
company 1 509,000 تومان - - 509,000 تومان 509,000 تومان
city 1 509,000 تومان - - 509,000 تومان 509,000 تومان
click 1 294,000 تومان - - 294,000 تومان 294,000 تومان
vip 1 444,000 تومان - - 444,000 تومان 444,000 تومان
download 1 751,000 تومان promotion-download58 92,000 تومان 751,000 تومان 751,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 38 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
کانالهای ما