جستجوی ساده دامنه


توجه
- دامنه های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.
- دامنه های رزرو شده مانند web.co - web.net و ... قابل ثبت نیستند.
- امکان ثبت دامنه های فارسی وجود ندارد

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و روی دکمه 'جستجو کن' کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین قابل ثبت است یا خیر.

www.


ir com net org biz
info co me club mobi
cc tv center zone company
city click vip download   

قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 275,000 تومان - - 275,000 تومان 275,000 تومان
net 1 380,000 تومان - - 380,000 تومان 380,000 تومان
org 1 346,000 تومان - - 346,000 تومان 346,000 تومان
biz 1 434,000 تومان - - 434,000 تومان 434,000 تومان
info 1 407,000 تومان - - 407,000 تومان 407,000 تومان
co 1 865,000 تومان - - 865,000 تومان 865,000 تومان
me 1 640,000 تومان - - 640,000 تومان 640,000 تومان
club 1 349,000 تومان - - 349,000 تومان 349,000 تومان
mobi 1 512,000 تومان - - 512,000 تومان 512,000 تومان
cc 1 833,000 تومان - - 833,000 تومان 833,000 تومان
tv 1 961,000 تومان - - 961,000 تومان 961,000 تومان
center 1 499,000 تومان - - 499,000 تومان 499,000 تومان
zone 1 756,000 تومان - - 756,000 تومان 756,000 تومان
company 1 499,000 تومان - - 499,000 تومان 499,000 تومان
city 1 499,000 تومان - - 499,000 تومان 499,000 تومان
click 1 288,000 تومان - - 288,000 تومان 288,000 تومان
vip 1 435,000 تومان - - 435,000 تومان 435,000 تومان
download 1 736,000 تومان promotion-download63 90,000 تومان 736,000 تومان 736,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 14 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
کانالهای ما