ثبت دامنه در میهن وب هاست

جستجوی ساده دامنه در میهن وب هاست


توجه
images-tick دامنه های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.

images-tick دامنه های رزرو شده مانند web.co - web.net و ... قابل ثبت نیستند.

images-tick امکان ثبت دامنه های فارسی وجود ندارد.
image/domain

domain-www جستجوی ساده دامنه images/domain-www جستجوی چند دامنه

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و روی دکمه ذره بین کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین قابل ثبت است یا خیر.

www.
ir com net org biz
info co me club mobi
cc tv center zone company
city click vip downloadقیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 16,000 تومان - - 16,000 تومان 16,000 تومان
com 1 295,000 تومان - - 295,000 تومان 295,000 تومان
net 1 372,000 تومان - - 372,000 تومان 372,000 تومان
org 1 339,000 تومان - - 339,000 تومان 339,000 تومان
biz 1 425,000 تومان - - 425,000 تومان 425,000 تومان
info 1 437,000 تومان - - 437,000 تومان 437,000 تومان
co 1 848,000 تومان - - 848,000 تومان 848,000 تومان
me 1 628,000 تومان - - 628,000 تومان 628,000 تومان
club 1 343,000 تومان - - 343,000 تومان 343,000 تومان
mobi 1 502,000 تومان - - 502,000 تومان 502,000 تومان
cc 1 816,000 تومان - - 816,000 تومان 816,000 تومان
tv 1 942,000 تومان - - 942,000 تومان 942,000 تومان
center 1 490,000 تومان - - 490,000 تومان 490,000 تومان
zone 1 741,000 تومان - - 741,000 تومان 741,000 تومان
company 1 490,000 تومان - - 490,000 تومان 490,000 تومان
city 1 490,000 تومان - - 490,000 تومان 490,000 تومان
click 1 283,000 تومان - - 283,000 تومان 283,000 تومان
vip 1 427,000 تومان - - 427,000 تومان 427,000 تومان
download 1 722,000 تومان promotion-download78 136,000 تومان 722,000 تومان 722,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 12 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند