ثبت دامنه در میهن وب هاست

جستجوی ساده دامنه در میهن وب هاست


توجه
images-tick دامنه های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.

images-tick دامنه های رزرو شده مانند web.co - web.net و ... قابل ثبت نیستند.

images-tick امکان ثبت دامنه های فارسی وجود ندارد.
image/domain

domain-www جستجوی ساده دامنه images/domain-www جستجوی چند دامنه

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و روی دکمه ذره بین کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین قابل ثبت است یا خیر.

www.
ir com net org biz
info co me club mobi
cc tv center zone company
city click vip downloadقیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 16,000 تومان - - 16,000 تومان 16,000 تومان
com 1 299,000 تومان - - 299,000 تومان 299,000 تومان
net 1 378,000 تومان - - 378,000 تومان 378,000 تومان
org 1 344,000 تومان - - 344,000 تومان 344,000 تومان
biz 1 431,000 تومان - - 431,000 تومان 431,000 تومان
info 1 444,000 تومان - - 444,000 تومان 444,000 تومان
co 1 860,000 تومان - - 860,000 تومان 860,000 تومان
me 1 637,000 تومان - - 637,000 تومان 637,000 تومان
club 1 348,000 تومان - - 348,000 تومان 348,000 تومان
mobi 1 509,000 تومان - - 509,000 تومان 509,000 تومان
cc 1 828,000 تومان - - 828,000 تومان 828,000 تومان
tv 1 956,000 تومان - - 956,000 تومان 956,000 تومان
center 1 497,000 تومان - - 497,000 تومان 497,000 تومان
zone 1 752,000 تومان - - 752,000 تومان 752,000 تومان
company 1 497,000 تومان - - 497,000 تومان 497,000 تومان
city 1 497,000 تومان - - 497,000 تومان 497,000 تومان
click 1 287,000 تومان - - 287,000 تومان 287,000 تومان
vip 1 433,000 تومان - - 433,000 تومان 433,000 تومان
download 1 732,000 تومان promotion-download73 134,000 تومان 732,000 تومان 732,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 34 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند