میهن

وب

هاست

میهن وب هاست

mwh

mihanwebhost

mihan web host

Mihan Web Host

ميهن وب هاست

ميهن

وب

هاست

mihanwebhost

mihan

web

host

013-3413

جستجوی ساده دامنه


توجه
- دامنه های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.
- دامنه های رزرو شده مانند web.co - web.net و ... قابل ثبت نیستند.
- امکان ثبت دامنه های فارسی وجود ندارد

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و روی دکمه 'جستجو کن' کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین قابل ثبت است یا خیر.

www.


ir com net org biz
info co me club eu
mobi cc tv center zone
company city click vip download   

قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 46,000 تومان - - 46,000 تومان 46,000 تومان
net 1 64,000 تومان - - 64,000 تومان 64,000 تومان
org 1 58,000 تومان - - 58,000 تومان 58,000 تومان
biz 1 56,000 تومان - - 56,000 تومان 56,000 تومان
info 1 57,000 تومان promotion-info6 16,000 تومان 57,000 تومان 57,000 تومان
co 1 144,000 تومان - - 144,000 تومان 144,000 تومان
me 1 107,000 تومان promotion-me7 46,000 تومان 107,000 تومان 107,000 تومان
club 1 54,000 تومان - - 54,000 تومان 54,000 تومان
eu 1 48,000 تومان - - 48,000 تومان 48,000 تومان
mobi 1 80,000 تومان promotion-mobi7 14,000 تومان 80,000 تومان 80,000 تومان
cc 1 139,000 تومان - - 139,000 تومان 139,000 تومان
tv 1 160,000 تومان - - 160,000 تومان 160,000 تومان
center 1 84,000 تومان promotion-center5 54,000 تومان 84,000 تومان 84,000 تومان
zone 1 126,000 تومان promotion-zone6 27,000 تومان 126,000 تومان 126,000 تومان
company 1 84,000 تومان promotion-company6 27,000 تومان 84,000 تومان 84,000 تومان
city 1 84,000 تومان promotion-city6 27,000 تومان 84,000 تومان 84,000 تومان
click 1 48,000 تومان promotion-click3 38,000 تومان 48,000 تومان 48,000 تومان
vip 1 68,000 تومان - - 68,000 تومان 68,000 تومان
download 1 70,000 تومان - - 70,000 تومان 70,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 10 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال تلگرام

حمایت از ماحمایت از ما