میهن

وب

هاست

میهن وب هاست

mwh

mihanwebhost

mihan web host

Mihan Web Host

ميهن وب هاست

ميهن

وب

هاست

mihanwebhost

mihan

web

host

013-3413

جستجوی ساده دامنه


توجه
- دامنه های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.
- دامنه های رزرو شده مانند web.co - web.net و ... قابل ثبت نیستند.
- امکان ثبت دامنه های فارسی وجود ندارد

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و روی دکمه 'جستجو کن' کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین قابل ثبت است یا خیر.

www.


ir com net org biz
info co me club eu
mobi cc tv center zone
company city click vip download   

قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 50,000 تومان - - 50,000 تومان 50,000 تومان
net 1 69,000 تومان - - 69,000 تومان 69,000 تومان
org 1 63,000 تومان - - 63,000 تومان 63,000 تومان
biz 1 61,000 تومان - - 61,000 تومان 61,000 تومان
info 1 62,000 تومان promotion-info7 17,000 تومان 62,000 تومان 62,000 تومان
co 1 157,000 تومان - - 157,000 تومان 157,000 تومان
me 1 116,000 تومان promotion-me8 50,000 تومان 116,000 تومان 116,000 تومان
club 1 58,000 تومان - - 58,000 تومان 58,000 تومان
eu 1 52,000 تومان - - 52,000 تومان 52,000 تومان
mobi 1 87,000 تومان promotion-mobi8 15,000 تومان 87,000 تومان 87,000 تومان
cc 1 151,000 تومان - - 151,000 تومان 151,000 تومان
tv 1 174,000 تومان - - 174,000 تومان 174,000 تومان
center 1 91,000 تومان promotion-center6 58,000 تومان 91,000 تومان 91,000 تومان
zone 1 137,000 تومان promotion-zone7 29,000 تومان 137,000 تومان 137,000 تومان
company 1 91,000 تومان promotion-company7 29,000 تومان 91,000 تومان 91,000 تومان
city 1 91,000 تومان promotion-city7 29,000 تومان 91,000 تومان 91,000 تومان
click 1 52,000 تومان promotion-click4 41,000 تومان 52,000 تومان 52,000 تومان
vip 1 73,000 تومان - - 73,000 تومان 73,000 تومان
download 1 76,000 تومان - - 76,000 تومان 76,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 18 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال تلگرام

حمایت از ماحمایت از ما