میهن

وب

هاست

میهن وب هاست

mwh

mihanwebhost

mihan web host

Mihan Web Host

ميهن وب هاست

ميهن

وب

هاست

mihanwebhost

mihan

web

host

013-3413

جستجوی ساده دامنه


توجه
- دامنه های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.
- دامنه های رزرو شده مانند web.co - web.net و ... قابل ثبت نیستند.
- امکان ثبت دامنه های فارسی وجود ندارد

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و روی دکمه 'جستجو کن' کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین قابل ثبت است یا خیر.

www.


ir com net org biz
info co me club eu
mobi cc tv center zone
company city click vip download   

قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 151,000 تومان - - 151,000 تومان 151,000 تومان
net 1 209,000 تومان - - 209,000 تومان 209,000 تومان
org 1 190,000 تومان - - 190,000 تومان 190,000 تومان
biz 1 218,000 تومان - - 218,000 تومان 218,000 تومان
info 1 204,000 تومان promotion-info35 51,000 تومان 204,000 تومان 204,000 تومان
co 1 475,000 تومان - - 475,000 تومان 475,000 تومان
me 1 352,000 تومان promotion-me34 151,000 تومان 352,000 تومان 352,000 تومان
club 1 176,000 تومان - - 176,000 تومان 176,000 تومان
eu 1 158,000 تومان - - 158,000 تومان 158,000 تومان
mobi 1 281,000 تومان promotion-mobi35 61,000 تومان 281,000 تومان 281,000 تومان
cc 1 457,000 تومان - - 457,000 تومان 457,000 تومان
tv 1 527,000 تومان - - 527,000 تومان 527,000 تومان
center 1 273,000 تومان promotion-center31 176,000 تومان 273,000 تومان 273,000 تومان
zone 1 415,000 تومان promotion-zone32 88,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان
company 1 273,000 تومان promotion-company33 88,000 تومان 273,000 تومان 273,000 تومان
city 1 273,000 تومان promotion-city32 88,000 تومان 273,000 تومان 273,000 تومان
click 1 158,000 تومان - - 158,000 تومان 158,000 تومان
vip 1 222,000 تومان - - 222,000 تومان 222,000 تومان
download 1 229,000 تومان - - 229,000 تومان 229,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 4 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
حمایت از ما

کانالهای ما