میهن

وب

هاست

میهن وب هاست

mwh

mihanwebhost

mihan web host

Mihan Web Host

ميهن وب هاست

ميهن

وب

هاست

mihanwebhost

mihan

web

host

013-3413

جستجوی ساده دامنه


توجه
- دامنه های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.
- دامنه های رزرو شده مانند web.co - web.net و ... قابل ثبت نیستند.
- امکان ثبت دامنه های فارسی وجود ندارد

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و روی دکمه 'جستجو کن' کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین قابل ثبت است یا خیر.

www.


ir com net org biz
info co me club eu
mobi cc tv center zone
company city click vip download   

قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 144,000 تومان - - 144,000 تومان 144,000 تومان
net 1 198,000 تومان - - 198,000 تومان 198,000 تومان
org 1 180,000 تومان - - 180,000 تومان 180,000 تومان
biz 1 189,000 تومان - - 189,000 تومان 189,000 تومان
info 1 194,000 تومان promotion-info34 49,000 تومان 194,000 تومان 194,000 تومان
co 1 450,000 تومان - - 450,000 تومان 450,000 تومان
me 1 333,000 تومان promotion-me33 144,000 تومان 333,000 تومان 333,000 تومان
club 1 167,000 تومان - - 167,000 تومان 167,000 تومان
eu 1 144,000 تومان - - 144,000 تومان 144,000 تومان
mobi 1 266,000 تومان promotion-mobi34 59,000 تومان 266,000 تومان 266,000 تومان
cc 1 434,000 تومان - - 434,000 تومان 434,000 تومان
tv 1 500,000 تومان - - 500,000 تومان 500,000 تومان
center 1 260,000 تومان promotion-center30 167,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
zone 1 392,000 تومان promotion-zone31 84,000 تومان 392,000 تومان 392,000 تومان
company 1 260,000 تومان promotion-company32 84,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
city 1 260,000 تومان promotion-city30 84,000 تومان 260,000 تومان 260,000 تومان
click 1 150,000 تومان - - 150,000 تومان 150,000 تومان
vip 1 210,000 تومان - - 210,000 تومان 210,000 تومان
download 1 217,000 تومان - - 217,000 تومان 217,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 16 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
حمایت از ما

کانالهای ما