مرکز آموزش میهن وب هاست

مرکز آموزش میهن وب هاست

تنظیم بک آپ گیری خودکار از دیتابیس در سی پنل

پرینت این مقاله پرینت این مقاله

ابتدا روی گزینه "Folder+" (شماره1) در "File Manager" و روت هاست کلیک کنید، در پنجره پاپ آپ باز شده نام پوشه را "database_backup" (شماره2) قرار داده و سپس روی "Create New Folder" (شماره3) کلیک نمایید تا پوشه موردنظر ایجاد شود(شماره4).
تنظیم بکاپ گیری خودکار از دیتابیس در هاست
تصویر(1)
مقادیر مشخص شده با رنگ قرمز در دستور زیر را، با توجه به توضیحاتی که در ادامه داده شده است، جایگزین کنید.
خط دستور:

mysqldump -u DBUSERNAME -p'DBPASSWORDDBNAME --events --routines --triggers > "/PARTITION/USERNAME/database_backup/`date +\%Y-\%m-\%d-\%H-\%M-\%S`DBNAME.sql"

نکته1:
DBUSERNAME = نام کاربری دیتابیس
DBPASSWORD = رمز عبور دیتابیس
DBNAME = نام دیتابیس (دو بار در دستور فوق استفاده شده است)
USERNAME = نام کاربری هاست
PARTITION = مسیر هاست
نکته2:
علامت ' موجود در دستور را حذف نکنید.
نکته3:
براي اطلاع از اينكه partition هاست شما روی home يا home3 قرار دارد:
در سی پنل: مطابق با تصویر زیر در صفحه اول کنترل پنل می توانید پارتیشن هاست خود را مشاهده نمایید.
نحوه تنظیم بک آپ گيری روزانه يا ساعتی
تصویر(2)
در مرحله آخر شما بايد مشخص كنيد چه زمانهايي بك آپ گرفته شود. به بخش cron job در كنترل پنل هاست برويد و زمانبندي را بر حسب دقيقه، ساعت، ماه و روز انتخاب كنيد و در بخش command دستور فوق را قرار دهيد.
با ذخیره کرون جاب، در زمان هایی که مشخص کرده اید، از دیتابیس مذکور در پوشه ای که روی هاست ساخته اید، بک آپ تهیه می شود.
نکته: با توجه به اینکه تمامی بکاپ ها در هاست ذخیره می شود، برای جلوگیری از پر شدن فضای هاست، می بایست به صورت دوره ای، بکاپ های قدیمی را حذف نمایید. 
4/5 از 11 رای