ثبت دامنه در میهن وب هاست

ثبت دامنه در میهن وب هاست

جستجو چند دامنه در میهن وب هاست

جستجوی ساده دامنه جستجو چند دامنه

جستجوی ساده دامنه جستجوی ساده دامنه جستجوی چند دامنه جستجوی چند دامنه

توسط این قسمت شما می‌توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید. لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter در خط بعدی وارد کنید. برای جستجوی خود در ابتدای نام دامنه، لطفا از www. و http:// یا https:// استفاده نکنید.قیمت دامین

TLD حداقل دوره (سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir
1
49,000 تومان
-
-
49,000 تومان
49,000 تومان
com
1
720,000 تومان
-
-
720,000 تومان
720,000 تومان
net
1
935,000 تومان
-
-
935,000 تومان
935,000 تومان
org
1
734,000 تومان
promotion-org21
537,000 تومان
734,000 تومان
734,000 تومان
biz
1
1,088,000 تومان
-
-
1,088,000 تومان
1,088,000 تومان
info
1
1,242,000 تومان
promotion-info77
249,000 تومان
1,242,000 تومان
1,242,000 تومان
co
1
2,108,000 تومان
-
-
2,108,000 تومان
2,108,000 تومان
me
1
1,359,000 تومان
-
-
1,359,000 تومان
1,359,000 تومان
club
1
924,000 تومان
-
-
924,000 تومان
924,000 تومان
mobi
1
1,591,000 تومان
-
-
1,591,000 تومان
1,591,000 تومان
cc
1
1,768,000 تومان
-
-
1,768,000 تومان
1,768,000 تومان
tv
1
2,040,000 تومان
-
-
2,040,000 تومان
2,040,000 تومان
center
1
1,264,000 تومان
-
-
1,264,000 تومان
1,264,000 تومان
company
1
1,196,000 تومان
-
-
1,196,000 تومان
1,196,000 تومان
city
1
1,196,000 تومان
promotion-city74
401,000 تومان
1,196,000 تومان
1,196,000 تومان
click
1
619,000 تومان
-
-
619,000 تومان
619,000 تومان
vip
1
924,000 تومان
-
-
924,000 تومان
924,000 تومان
download
1
1,563,000 تومان
-
-
1,563,000 تومان
1,563,000 تومان