میهن

وب

هاست

میهن وب هاست

mwh

mihanwebhost

mihan web host

Mihan Web Hostجستجوی چند دامنه


جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.   


قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 143,000 تومان - - 143,000 تومان 143,000 تومان
net 1 197,000 تومان - - 197,000 تومان 197,000 تومان
org 1 179,000 تومان - - 179,000 تومان 179,000 تومان
biz 1 205,000 تومان - - 205,000 تومان 205,000 تومان
info 1 193,000 تومان promotion-info47 48,000 تومان 193,000 تومان 193,000 تومان
co 1 447,000 تومان - - 447,000 تومان 447,000 تومان
me 1 331,000 تومان promotion-me46 143,000 تومان 331,000 تومان 331,000 تومان
club 1 181,000 تومان - - 181,000 تومان 181,000 تومان
mobi 1 265,000 تومان promotion-mobi47 58,000 تومان 265,000 تومان 265,000 تومان
cc 1 431,000 تومان - - 431,000 تومان 431,000 تومان
tv 1 497,000 تومان - - 497,000 تومان 497,000 تومان
center 1 258,000 تومان promotion-center45 166,000 تومان 258,000 تومان 258,000 تومان
zone 1 391,000 تومان promotion-zone44 83,000 تومان 391,000 تومان 391,000 تومان
company 1 258,000 تومان - - 258,000 تومان 258,000 تومان
city 1 258,000 تومان promotion-city44 83,000 تومان 258,000 تومان 258,000 تومان
click 1 149,000 تومان - - 149,000 تومان 149,000 تومان
vip 1 209,000 تومان - - 209,000 تومان 209,000 تومان
download 1 215,000 تومان promotion-download7 67,000 تومان 215,000 تومان 215,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 24 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
کانالهای ما