جستجوی چند دامنه


جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.   


قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 150,000 تومان - - 150,000 تومان 150,000 تومان
net 1 187,000 تومان - - 187,000 تومان 187,000 تومان
org 1 171,000 تومان - - 171,000 تومان 171,000 تومان
biz 1 196,000 تومان - - 196,000 تومان 196,000 تومان
info 1 183,000 تومان promotion-info55 46,000 تومان 183,000 تومان 183,000 تومان
co 1 426,000 تومان - - 426,000 تومان 426,000 تومان
me 1 316,000 تومان promotion-me54 136,000 تومان 316,000 تومان 316,000 تومان
club 1 172,000 تومان - - 172,000 تومان 172,000 تومان
mobi 1 252,000 تومان promotion-mobi55 56,000 تومان 252,000 تومان 252,000 تومان
cc 1 410,000 تومان - - 410,000 تومان 410,000 تومان
tv 1 473,000 تومان - - 473,000 تومان 473,000 تومان
center 1 246,000 تومان promotion-center54 79,000 تومان 246,000 تومان 246,000 تومان
zone 1 372,000 تومان promotion-zone54 79,000 تومان 372,000 تومان 372,000 تومان
company 1 246,000 تومان promotion-company45 79,000 تومان 246,000 تومان 246,000 تومان
city 1 246,000 تومان promotion-city52 79,000 تومان 246,000 تومان 246,000 تومان
click 1 142,000 تومان - - 142,000 تومان 142,000 تومان
vip 1 199,000 تومان - - 199,000 تومان 199,000 تومان
download 1 205,000 تومان promotion-download15 63,000 تومان 205,000 تومان 205,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 10 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
کانالهای ما