میهن

وب

هاست

میهن وب هاست

mwh

mihanwebhost

mihan web host

Mihan Web Host

ميهن وب هاست

ميهن

وب

هاست

mihanwebhost

mihan

web

host

013-3413

جستجوی چند دامنه


جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.   


قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 78,000 تومان - - 78,000 تومان 78,000 تومان
net 1 108,000 تومان - - 108,000 تومان 108,000 تومان
org 1 98,000 تومان - - 98,000 تومان 98,000 تومان
biz 1 95,000 تومان - - 95,000 تومان 95,000 تومان
info 1 97,000 تومان promotion-info15 27,000 تومان 97,000 تومان 97,000 تومان
co 1 245,000 تومان - - 245,000 تومان 245,000 تومان
me 1 182,000 تومان promotion-me15 78,000 تومان 182,000 تومان 182,000 تومان
club 1 91,000 تومان - - 91,000 تومان 91,000 تومان
eu 1 82,000 تومان - - 82,000 تومان 82,000 تومان
mobi 1 136,000 تومان promotion-mobi15 32,000 تومان 136,000 تومان 136,000 تومان
cc 1 236,000 تومان - - 236,000 تومان 236,000 تومان
tv 1 272,000 تومان - - 272,000 تومان 272,000 تومان
center 1 142,000 تومان promotion-center12 91,000 تومان 142,000 تومان 142,000 تومان
zone 1 214,000 تومان promotion-zone12 46,000 تومان 214,000 تومان 214,000 تومان
company 1 142,000 تومان promotion-company14 46,000 تومان 142,000 تومان 142,000 تومان
city 1 142,000 تومان promotion-city13 46,000 تومان 142,000 تومان 142,000 تومان
click 1 82,000 تومان - - 82,000 تومان 82,000 تومان
vip 1 115,000 تومان - - 115,000 تومان 115,000 تومان
download 1 118,000 تومان - - 118,000 تومان 118,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 16 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال تلگرام

حمایت از ماحمایت از ما