میهن

وب

هاست

میهن وب هاست

mwh

mihanwebhost

mihan web host

Mihan Web Host

ميهن وب هاست

ميهن

وب

هاست

mihanwebhost

mihan

web

host

013-3413

جستجوی چند دامنه


جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.   


قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 176,000 تومان - - 176,000 تومان 176,000 تومان
net 1 242,000 تومان - - 242,000 تومان 242,000 تومان
org 1 220,000 تومان - - 220,000 تومان 220,000 تومان
biz 1 212,000 تومان - - 212,000 تومان 212,000 تومان
info 1 237,000 تومان promotion-info30 55,000 تومان 237,000 تومان 237,000 تومان
co 1 551,000 تومان - - 551,000 تومان 551,000 تومان
me 1 408,000 تومان promotion-me29 161,000 تومان 408,000 تومان 408,000 تومان
club 1 204,000 تومان - - 204,000 تومان 204,000 تومان
eu 1 184,000 تومان - - 184,000 تومان 184,000 تومان
mobi 1 326,000 تومان promotion-mobi30 66,000 تومان 326,000 تومان 326,000 تومان
cc 1 530,000 تومان - - 530,000 تومان 530,000 تومان
tv 1 612,000 تومان - - 612,000 تومان 612,000 تومان
center 1 318,000 تومان promotion-center26 187,000 تومان 318,000 تومان 318,000 تومان
zone 1 481,000 تومان promotion-zone27 94,000 تومان 481,000 تومان 481,000 تومان
company 1 318,000 تومان promotion-company28 94,000 تومان 318,000 تومان 318,000 تومان
city 1 318,000 تومان promotion-city27 94,000 تومان 318,000 تومان 318,000 تومان
click 1 184,000 تومان - - 184,000 تومان 184,000 تومان
vip 1 257,000 تومان - - 257,000 تومان 257,000 تومان
download 1 265,000 تومان - - 265,000 تومان 265,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 4 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
حمایت از ما

کانالهای ما