میهن

وب

هاست

میهن وب هاست

mwh

mihanwebhost

mihan web host

Mihan Web Host

ميهن وب هاست

ميهن

وب

هاست

mihanwebhost

mihan

web

host

جستجوی چند دامنه


جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.   


قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 151,000 تومان - - 151,000 تومان 151,000 تومان
net 1 209,000 تومان - - 209,000 تومان 209,000 تومان
org 1 190,000 تومان - - 190,000 تومان 190,000 تومان
biz 1 218,000 تومان - - 218,000 تومان 218,000 تومان
info 1 204,000 تومان promotion-info43 51,000 تومان 204,000 تومان 204,000 تومان
co 1 475,000 تومان - - 475,000 تومان 475,000 تومان
me 1 352,000 تومان promotion-me42 151,000 تومان 352,000 تومان 352,000 تومان
club 1 176,000 تومان - - 176,000 تومان 176,000 تومان
mobi 1 281,000 تومان promotion-mobi43 62,000 تومان 281,000 تومان 281,000 تومان
cc 1 457,000 تومان - - 457,000 تومان 457,000 تومان
tv 1 527,000 تومان - - 527,000 تومان 527,000 تومان
center 1 274,000 تومان promotion-center41 176,000 تومان 274,000 تومان 274,000 تومان
zone 1 415,000 تومان promotion-zone40 88,000 تومان 415,000 تومان 415,000 تومان
company 1 274,000 تومان - - 274,000 تومان 274,000 تومان
city 1 274,000 تومان promotion-city40 88,000 تومان 274,000 تومان 274,000 تومان
click 1 158,000 تومان - - 158,000 تومان 158,000 تومان
vip 1 222,000 تومان - - 222,000 تومان 222,000 تومان
download 1 229,000 تومان promotion-download3 71,000 تومان 229,000 تومان 229,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 2 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
کانالهای ما