میهن

وب

هاست

میهن وب هاست

mwh

mihanwebhost

mihan web host

Mihan Web Host

ميهن وب هاست

ميهن

وب

هاست

mihanwebhost

mihan

web

host

013-3413

جستجوی چند دامنه


جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.   


قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 88,000 تومان - - 88,000 تومان 88,000 تومان
net 1 121,000 تومان - - 121,000 تومان 121,000 تومان
org 1 111,000 تومان - - 111,000 تومان 111,000 تومان
biz 1 106,000 تومان - - 106,000 تومان 106,000 تومان
info 1 119,000 تومان promotion-info17 30,000 تومان 119,000 تومان 119,000 تومان
co 1 276,000 تومان - - 276,000 تومان 276,000 تومان
me 1 204,000 تومان promotion-me17 88,000 تومان 204,000 تومان 204,000 تومان
club 1 102,000 تومان - - 102,000 تومان 102,000 تومان
eu 1 92,000 تومان - - 92,000 تومان 92,000 تومان
mobi 1 153,000 تومان promotion-mobi17 36,000 تومان 153,000 تومان 153,000 تومان
cc 1 266,000 تومان - - 266,000 تومان 266,000 تومان
tv 1 306,000 تومان - - 306,000 تومان 306,000 تومان
center 1 159,000 تومان promotion-center14 102,000 تومان 159,000 تومان 159,000 تومان
zone 1 241,000 تومان promotion-zone15 51,000 تومان 241,000 تومان 241,000 تومان
company 1 159,000 تومان promotion-company16 51,000 تومان 159,000 تومان 159,000 تومان
city 1 159,000 تومان promotion-city15 51,000 تومان 159,000 تومان 159,000 تومان
click 1 92,000 تومان - - 92,000 تومان 92,000 تومان
vip 1 129,000 تومان - - 129,000 تومان 129,000 تومان
download 1 133,000 تومان - - 133,000 تومان 133,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 8 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
حمایت از ما

کانالهای ما