جستجوی چند دامنه


جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.   


قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 156,000 تومان - - 156,000 تومان 156,000 تومان
net 1 222,000 تومان - - 222,000 تومان 222,000 تومان
org 1 202,000 تومان - - 202,000 تومان 202,000 تومان
biz 1 232,000 تومان - - 232,000 تومان 232,000 تومان
info 1 218,000 تومان promotion-info58 55,000 تومان 218,000 تومان 218,000 تومان
co 1 505,000 تومان - - 505,000 تومان 505,000 تومان
me 1 374,000 تومان promotion-me57 161,000 تومان 374,000 تومان 374,000 تومان
club 1 204,000 تومان - - 204,000 تومان 204,000 تومان
mobi 1 299,000 تومان promotion-mobi58 66,000 تومان 299,000 تومان 299,000 تومان
cc 1 487,000 تومان - - 487,000 تومان 487,000 تومان
tv 1 561,000 تومان - - 561,000 تومان 561,000 تومان
center 1 292,000 تومان promotion-center58 187,000 تومان 292,000 تومان 292,000 تومان
zone 1 442,000 تومان promotion-zone58 150,000 تومان 442,000 تومان 442,000 تومان
company 1 292,000 تومان promotion-company49 187,000 تومان 292,000 تومان 292,000 تومان
city 1 292,000 تومان promotion-city56 187,000 تومان 292,000 تومان 292,000 تومان
click 1 169,000 تومان promotion-click01 131,000 تومان 169,000 تومان 169,000 تومان
vip 1 236,000 تومان - - 236,000 تومان 236,000 تومان
download 1 430,000 تومان - - 430,000 تومان 430,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 8 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
کانالهای ما