میهن

وب

هاست

میهن وب هاست

mwh

mihanwebhost

mihan web host

Mihan Web Host

ميهن وب هاست

ميهن

وب

هاست

mihanwebhost

mihan

web

host

013-3413

جستجوی چند دامنه


جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.   


قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 142,000 تومان - - 142,000 تومان 142,000 تومان
net 1 195,000 تومان - - 195,000 تومان 195,000 تومان
org 1 178,000 تومان - - 178,000 تومان 178,000 تومان
biz 1 204,000 تومان - - 204,000 تومان 204,000 تومان
info 1 191,000 تومان promotion-info38 48,000 تومان 191,000 تومان 191,000 تومان
co 1 444,000 تومان - - 444,000 تومان 444,000 تومان
me 1 329,000 تومان promotion-me37 142,000 تومان 329,000 تومان 329,000 تومان
club 1 165,000 تومان - - 165,000 تومان 165,000 تومان
eu 1 148,000 تومان - - 148,000 تومان 148,000 تومان
mobi 1 263,000 تومان promotion-mobi38 58,000 تومان 263,000 تومان 263,000 تومان
cc 1 428,000 تومان - - 428,000 تومان 428,000 تومان
tv 1 493,000 تومان - - 493,000 تومان 493,000 تومان
center 1 339,000 تومان promotion-center35 82,000 تومان 339,000 تومان 339,000 تومان
zone 1 388,000 تومان promotion-zone35 82,000 تومان 388,000 تومان 388,000 تومان
company 1 257,000 تومان promotion-company36 82,000 تومان 257,000 تومان 257,000 تومان
city 1 257,000 تومان promotion-city35 82,000 تومان 257,000 تومان 257,000 تومان
click 1 148,000 تومان - - 148,000 تومان 148,000 تومان
vip 1 207,000 تومان - - 207,000 تومان 207,000 تومان
download 1 214,000 تومان - - 214,000 تومان 214,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 4 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
کانالهای ما