تایید معرف

تایید معرف

صفحه تایید معرف در میهن وب هاست

صفحه تایید معرف در میهن وب هاست صفحه تایید معرف در میهن وب هاست

تایید معرف

این بخش تایید می کند که معرف شما در خرید از محصولات میهن وب هاست شخص نام برده در بخش ذیل می باشد.
در صورت کلیک روی دکمه "تایید کد"، برای مدتی که سیستم به شما اعلام می کند، خرید شما مشمول درصد تخفیف درج شده در این بخش می شود.

نام معرف کد معرف درصد تخفیف
سید محمد سجاد آل محمد mwh-e0f66 درصد تخفیف 9%
کد امنیتی
تایید معرف