جستجوی ساده دامنه


توجه
- دامنه های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.
- دامنه های رزرو شده مانند web.co - web.net و ... قابل ثبت نیستند.
- امکان ثبت دامنه های فارسی وجود ندارد

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و روی دکمه 'جستجو کن' کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین قابل ثبت است یا خیر.

www.


ir com net org biz
info co me club mobi
cc tv center zone company
city click vip download   

قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 265,000 تومان - - 265,000 تومان 265,000 تومان
net 1 366,000 تومان - - 366,000 تومان 366,000 تومان
org 1 333,000 تومان - - 333,000 تومان 333,000 تومان
biz 1 417,000 تومان - - 417,000 تومان 417,000 تومان
info 1 432,000 تومان - - 432,000 تومان 432,000 تومان
co 1 833,000 تومان - - 833,000 تومان 833,000 تومان
me 1 617,000 تومان - - 617,000 تومان 617,000 تومان
club 1 336,000 تومان - - 336,000 تومان 336,000 تومان
mobi 1 514,000 تومان - - 514,000 تومان 514,000 تومان
cc 1 802,000 تومان - - 802,000 تومان 802,000 تومان
tv 1 925,000 تومان - - 925,000 تومان 925,000 تومان
center 1 481,000 تومان - - 481,000 تومان 481,000 تومان
zone 1 727,000 تومان - - 727,000 تومان 727,000 تومان
company 1 481,000 تومان - - 481,000 تومان 481,000 تومان
city 1 481,000 تومان - - 481,000 تومان 481,000 تومان
click 1 278,000 تومان - - 278,000 تومان 278,000 تومان
vip 1 419,000 تومان - - 419,000 تومان 419,000 تومان
download 1 709,000 تومان promotion-download64 100,000 تومان 709,000 تومان 709,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 10 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
کانالهای ما