جستجوی ساده دامنه


توجه
- دامنه های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.
- دامنه های رزرو شده مانند web.co - web.net و ... قابل ثبت نیستند.
- امکان ثبت دامنه های فارسی وجود ندارد

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و روی دکمه 'جستجو کن' کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین قابل ثبت است یا خیر.

www.


ir com net org biz
info co me club mobi
cc tv center zone company
city click vip download   

قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 133,000 تومان - - 133,000 تومان 133,000 تومان
net 1 188,000 تومان - - 188,000 تومان 188,000 تومان
org 1 172,000 تومان - - 172,000 تومان 172,000 تومان
biz 1 197,000 تومان - - 197,000 تومان 197,000 تومان
info 1 185,000 تومان promotion-info57 46,000 تومان 185,000 تومان 185,000 تومان
co 1 429,000 تومان - - 429,000 تومان 429,000 تومان
me 1 318,000 تومان promotion-me56 137,000 تومان 318,000 تومان 318,000 تومان
club 1 173,000 تومان - - 173,000 تومان 173,000 تومان
mobi 1 254,000 تومان promotion-mobi57 56,000 تومان 254,000 تومان 254,000 تومان
cc 1 413,000 تومان - - 413,000 تومان 413,000 تومان
tv 1 476,000 تومان - - 476,000 تومان 476,000 تومان
center 1 248,000 تومان promotion-center56 80,000 تومان 248,000 تومان 248,000 تومان
zone 1 375,000 تومان promotion-zone56 80,000 تومان 375,000 تومان 375,000 تومان
company 1 248,000 تومان promotion-company47 80,000 تومان 248,000 تومان 248,000 تومان
city 1 248,000 تومان promotion-city54 80,000 تومان 248,000 تومان 248,000 تومان
click 1 143,000 تومان - - 143,000 تومان 143,000 تومان
vip 1 200,000 تومان - - 200,000 تومان 200,000 تومان
download 1 207,000 تومان promotion-download17 64,000 تومان 207,000 تومان 207,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 14 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
کانالهای ما