ثبت دامنه در میهن وب هاست

ثبت دامنه در میهن وب هاست

جستجوی ساده دامنه در میهن وب هاست

جستجوی ساده دامنه جستجو چند دامنه
توجه
دامنه‌های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.

دامنه‌های رزرو شده مانند web.co - web.net و... قابل ثبت نیستند.

امکان ثبت دامنه‌های فارسی وجود ندارد.
ثبت دامنه

جستجوی ساده دامنه جستجوی ساده دامنه جستجوی چند دامنه جستجوی چند دامنه

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و روی دکمه ذره بین کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین قابل ثبت است یا خیر.

www.ir com net org biz
info co me club mobi
cc tv center company city
click vip download

قیمت دامین

TLD حداقل دوره (سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir
1
49,000 تومان
-
-
49,000 تومان
49,000 تومان
com
1
720,000 تومان
-
-
720,000 تومان
720,000 تومان
net
1
935,000 تومان
-
-
935,000 تومان
935,000 تومان
org
1
734,000 تومان
promotion-org21
537,000 تومان
734,000 تومان
734,000 تومان
biz
1
1,088,000 تومان
-
-
1,088,000 تومان
1,088,000 تومان
info
1
1,242,000 تومان
promotion-info77
249,000 تومان
1,242,000 تومان
1,242,000 تومان
co
1
2,108,000 تومان
-
-
2,108,000 تومان
2,108,000 تومان
me
1
1,359,000 تومان
-
-
1,359,000 تومان
1,359,000 تومان
club
1
924,000 تومان
-
-
924,000 تومان
924,000 تومان
mobi
1
1,591,000 تومان
-
-
1,591,000 تومان
1,591,000 تومان
cc
1
1,768,000 تومان
-
-
1,768,000 تومان
1,768,000 تومان
tv
1
2,040,000 تومان
-
-
2,040,000 تومان
2,040,000 تومان
center
1
1,264,000 تومان
-
-
1,264,000 تومان
1,264,000 تومان
company
1
1,196,000 تومان
-
-
1,196,000 تومان
1,196,000 تومان
city
1
1,196,000 تومان
promotion-city74
401,000 تومان
1,196,000 تومان
1,196,000 تومان
click
1
619,000 تومان
-
-
619,000 تومان
619,000 تومان
vip
1
924,000 تومان
-
-
924,000 تومان
924,000 تومان
download
1
1,563,000 تومان
-
-
1,563,000 تومان
1,563,000 تومان