جستجوی ساده دامنه


توجه
- دامنه های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.
- دامنه های رزرو شده مانند web.co - web.net و ... قابل ثبت نیستند.
- امکان ثبت دامنه های فارسی وجود ندارد

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و روی دکمه 'جستجو کن' کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین قابل ثبت است یا خیر.

www.


ir com net org biz
info co me club mobi
cc tv center zone company
city click vip download   

قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 150,000 تومان - - 150,000 تومان 150,000 تومان
net 1 216,000 تومان - - 216,000 تومان 216,000 تومان
org 1 194,000 تومان - - 194,000 تومان 194,000 تومان
biz 1 250,000 تومان - - 250,000 تومان 250,000 تومان
info 1 233,000 تومان promotion-info63 80,000 تومان 233,000 تومان 233,000 تومان
co 1 521,000 تومان - - 521,000 تومان 521,000 تومان
me 1 380,000 تومان promotion-me61 174,000 تومان 380,000 تومان 380,000 تومان
club 1 196,000 تومان - - 196,000 تومان 196,000 تومان
mobi 1 299,000 تومان promotion-mobi63 92,000 تومان 299,000 تومان 299,000 تومان
cc 1 501,000 تومان - - 501,000 تومان 501,000 تومان
tv 1 582,000 تومان - - 582,000 تومان 582,000 تومان
center 1 291,000 تومان promotion-center63 101,000 تومان 291,000 تومان 291,000 تومان
zone 1 453,000 تومان promotion-zone63 202,000 تومان 453,000 تومان 453,000 تومان
company 1 291,000 تومان promotion-company53 202,000 تومان 291,000 تومان 291,000 تومان
city 1 291,000 تومان promotion-city60 202,000 تومان 291,000 تومان 291,000 تومان
click 1 158,000 تومان - - 158,000 تومان 158,000 تومان
vip 1 231,000 تومان - - 231,000 تومان 231,000 تومان
download 1 440,000 تومان promotion-download45 81,000 تومان 440,000 تومان 440,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 8 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
کانالهای ما