جستجوی ساده دامنه


توجه
- دامنه های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.
- دامنه های رزرو شده مانند web.co - web.net و ... قابل ثبت نیستند.
- امکان ثبت دامنه های فارسی وجود ندارد

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و روی دکمه 'جستجو کن' کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین قابل ثبت است یا خیر.

www.


ir com net org biz
info co me club mobi
cc tv center zone company
city click vip download   

قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 185,000 تومان - - 185,000 تومان 185,000 تومان
net 1 256,000 تومان - - 256,000 تومان 256,000 تومان
org 1 233,000 تومان promotion-org02 194,000 تومان 233,000 تومان 233,000 تومان
biz 1 292,000 تومان - - 292,000 تومان 292,000 تومان
info 1 274,000 تومان promotion-info66 85,000 تومان 274,000 تومان 274,000 تومان
co 1 582,000 تومان - - 582,000 تومان 582,000 تومان
me 1 431,000 تومان promotion-me64 185,000 تومان 431,000 تومان 431,000 تومان
club 1 235,000 تومان - - 235,000 تومان 235,000 تومان
mobi 1 344,000 تومان promotion-mobi66 98,000 تومان 344,000 تومان 344,000 تومان
cc 1 560,000 تومان - - 560,000 تومان 560,000 تومان
tv 1 646,000 تومان - - 646,000 تومان 646,000 تومان
center 1 336,000 تومان promotion-center66 108,000 تومان 336,000 تومان 336,000 تومان
zone 1 508,000 تومان promotion-zone66 216,000 تومان 508,000 تومان 508,000 تومان
company 1 336,000 تومان promotion-company56 216,000 تومان 336,000 تومان 336,000 تومان
city 1 336,000 تومان promotion-city63 216,000 تومان 336,000 تومان 336,000 تومان
click 1 194,000 تومان - - 194,000 تومان 194,000 تومان
vip 1 293,000 تومان - - 293,000 تومان 293,000 تومان
download 1 495,000 تومان promotion-download48 86,000 تومان 495,000 تومان 495,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 6 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
کانالهای ما