میهن

وب

هاست

میهن وب هاست

mwh

mihanwebhost

mihan web host

Mihan Web Hostجستجوی ساده دامنه


توجه
- دامنه های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.
- دامنه های رزرو شده مانند web.co - web.net و ... قابل ثبت نیستند.
- امکان ثبت دامنه های فارسی وجود ندارد

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و روی دکمه 'جستجو کن' کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین قابل ثبت است یا خیر.

www.


ir com net org biz
info co me club mobi
cc tv center zone company
city click vip download   

قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 161,000 تومان - - 161,000 تومان 161,000 تومان
net 1 222,000 تومان - - 222,000 تومان 222,000 تومان
org 1 202,000 تومان - - 202,000 تومان 202,000 تومان
biz 1 232,000 تومان - - 232,000 تومان 232,000 تومان
info 1 218,000 تومان promotion-info44 55,000 تومان 218,000 تومان 218,000 تومان
co 1 505,000 تومان - - 505,000 تومان 505,000 تومان
me 1 374,000 تومان promotion-me43 161,000 تومان 374,000 تومان 374,000 تومان
club 1 187,000 تومان - - 187,000 تومان 187,000 تومان
mobi 1 299,000 تومان promotion-mobi44 66,000 تومان 299,000 تومان 299,000 تومان
cc 1 487,000 تومان - - 487,000 تومان 487,000 تومان
tv 1 561,000 تومان - - 561,000 تومان 561,000 تومان
center 1 292,000 تومان promotion-center42 187,000 تومان 292,000 تومان 292,000 تومان
zone 1 442,000 تومان promotion-zone41 94,000 تومان 442,000 تومان 442,000 تومان
company 1 292,000 تومان - - 292,000 تومان 292,000 تومان
city 1 292,000 تومان promotion-city41 94,000 تومان 292,000 تومان 292,000 تومان
click 1 169,000 تومان - - 169,000 تومان 169,000 تومان
vip 1 236,000 تومان - - 236,000 تومان 236,000 تومان
download 1 243,000 تومان promotion-download4 75,000 تومان 243,000 تومان 243,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 4 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
کانالهای ما