جستجوی ساده دامنه


توجه
- دامنه های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.
- دامنه های رزرو شده مانند web.co - web.net و ... قابل ثبت نیستند.
- امکان ثبت دامنه های فارسی وجود ندارد

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

دامین مورد نظرتان را وارد کرده و روی دکمه 'جستجو کن' کلیک کنید تا ببینید آیا آن دامین قابل ثبت است یا خیر.

www.


ir com net org biz
info co me club mobi
cc tv center zone company
city click vip download   

قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 150,000 تومان - - 150,000 تومان 150,000 تومان
net 1 207,000 تومان - - 207,000 تومان 207,000 تومان
org 1 189,000 تومان - - 189,000 تومان 189,000 تومان
biz 1 237,000 تومان - - 237,000 تومان 237,000 تومان
info 1 203,000 تومان promotion-info60 51,000 تومان 203,000 تومان 203,000 تومان
co 1 472,000 تومان - - 472,000 تومان 472,000 تومان
me 1 349,000 تومان promotion-me59 150,000 تومان 349,000 تومان 349,000 تومان
club 1 191,000 تومان - - 191,000 تومان 191,000 تومان
mobi 1 279,000 تومان promotion-mobi60 61,000 تومان 279,000 تومان 279,000 تومان
cc 1 454,000 تومان - - 454,000 تومان 454,000 تومان
tv 1 524,000 تومان - - 524,000 تومان 524,000 تومان
center 1 273,000 تومان promotion-center60 175,000 تومان 273,000 تومان 273,000 تومان
zone 1 412,000 تومان promotion-zone60 140,000 تومان 412,000 تومان 412,000 تومان
company 1 273,000 تومان promotion-company51 175,000 تومان 273,000 تومان 273,000 تومان
city 1 273,000 تومان promotion-city58 175,000 تومان 273,000 تومان 273,000 تومان
click 1 157,000 تومان promotion-click03 122,000 تومان 157,000 تومان 157,000 تومان
vip 1 220,000 تومان - - 220,000 تومان 220,000 تومان
download 1 402,000 تومان promotion-download43 70,000 تومان 402,000 تومان 402,000 تومان

هر گونه مشکل و سوالی دارید، تیم ما آماده پاسخگویی می باشد

هم اکنون ارتباط را برقرار کنید

بخش مورد نظر را انتخاب کنید


در حال حاضر 26 نفر از همکاران Online در حال پاسخگویی هستند

کانال های ما
کانالهای ما