میهن

وب

هاست

میهن وب هاست

mwh

mihanwebhost

mihan web host

Mihan Web Host

ميهن وب هاست

ميهن

وب

هاست

mihanwebhost

mihan

web

host

013-3413

انتقال دامنه به صورت جمعی


جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


   


قیمت دامین

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 41,000 تومان هیچکدام 41,000 تومان
net 1 52,000 تومان هیچکدام 52,000 تومان
org 1 51,000 تومان هیچکدام 51,000 تومان
biz 1 49,000 تومان هیچکدام 49,000 تومان
info 1 14,000 تومان هیچکدام 47,000 تومان
co 1 127,000 تومان هیچکدام 127,000 تومان
me 1 41,000 تومان هیچکدام 87,000 تومان
club 1 47,000 تومان هیچکدام 47,000 تومان
eu 1 42,000 تومان هیچکدام 42,000 تومان
mobi 1 12,000 تومان هیچکدام 66,000 تومان
us 1 39,000 تومان هیچکدام 39,000 تومان
pw 1 35,000 تومان هیچکدام 35,000 تومان
cc 1 122,000 تومان هیچکدام 122,000 تومان
tv 1 141,000 تومان هیچکدام 141,000 تومان
center 1 73,000 تومان هیچکدام 73,000 تومان
zone 1 111,000 تومان هیچکدام 111,000 تومان
company 1 73,000 تومان هیچکدام 73,000 تومان
city 1 73,000 تومان هیچکدام 73,000 تومان
click 1 42,000 تومان هیچکدام 42,000 تومان
vip 1 59,000 تومان هیچکدام 59,000 تومان
download 1 8,000 تومان هیچکدام 8,000 تومان

کانال تلگرام

حمایت از ماحمایت از ما