میهن

وب

هاست

میهن وب هاست

mwh

mihanwebhost

mihan web host

Mihan Web Host

ميهن وب هاست

ميهن

وب

هاست

mihanwebhost

mihan

web

host

013-3413

انتقال دامنه به صورت جمعی


جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


   


قیمت دامین

TLD حداقل دوره(سال) ثبت دامنه کد تخفیف قیمت ثبت پس از اعمال کد تخفیف انتقال تمدید کردن
ir 1 6,000 تومان - - 6,000 تومان 6,000 تومان
com 1 37,000 تومان - - 37,000 تومان 37,000 تومان
net 1 47,000 تومان - - 47,000 تومان 47,000 تومان
org 1 46,000 تومان - - 46,000 تومان 46,000 تومان
biz 1 44,000 تومان - - 44,000 تومان 44,000 تومان
info 1 46,000 تومان infopromotion 13,000 تومان 46,000 تومان 46,000 تومان
co 1 115,000 تومان - - 115,000 تومان 115,000 تومان
me 1 86,000 تومان mepromotion 37,000 تومان 86,000 تومان 86,000 تومان
club 1 43,000 تومان clubpromotion 5,000 تومان 43,000 تومان 43,000 تومان
eu 1 39,000 تومان - - 39,000 تومان 39,000 تومان
mobi 1 64,000 تومان mobipromotion 11,000 تومان 64,000 تومان 64,000 تومان
pw 1 32,000 تومان - - 32,000 تومان 32,000 تومان
cc 1 111,000 تومان - - 111,000 تومان 111,000 تومان
tv 1 128,000 تومان - - 128,000 تومان 128,000 تومان
center 1 67,000 تومان - - 67,000 تومان 67,000 تومان
zone 1 101,000 تومان - - 101,000 تومان 101,000 تومان
company 1 67,000 تومان - - 67,000 تومان 67,000 تومان
city 1 67,000 تومان - - 67,000 تومان 67,000 تومان
click 1 39,000 تومان - - 39,000 تومان 39,000 تومان
vip 1 54,000 تومان - - 54,000 تومان 54,000 تومان
download 1 56,000 تومان - - 56,000 تومان 56,000 تومان

کانال تلگرام

حمایت از ماحمایت از ما