01333226666

نحوه ورود به سی پنل

با توجه به مشکلات موجود در اینترنت پیشنهاد میشود برای ورود به سی پنل به جای پروتکل امن اس اس ال از آدرس

yourdomain.com/cpanel

یا

youtdomain.com:2082

استفاده کنید ، همچنین  در صورت وجود افزونه گوگل پلاس در سایتتان غیر فعالش کنید.« برگشت